Suport a l’educació i al creixement de menors de famílies vulnerables a Addis Abeba

Objectiu del projecte: El Centre Juvenil Don Bosco és un centre de dia d’atenció integral per a nens i nenes de famílies ensituació d’exclusió social al barri de Mekanissa, a la perifèria d’Addis Abeba. El Centre ofereix als/ales seus/seves usuaris i usuàries serveis de menjador, atenció sanitària, Educació Infantil, suport al’escolarització a tots els nivells, […]

Objectiu del projecte:

El Centre Juvenil Don Bosco és un centre de dia d’atenció integral per a nens i nenes de famílies en
situació d’exclusió social al barri de Mekanissa, a la perifèria d’Addis Abeba. El Centre ofereix als/a
les seus/seves usuaris i usuàries serveis de menjador, atenció sanitària, Educació Infantil, suport a
l’escolarització a tots els nivells, orientació laboral i altres activitats recreatives i educatives, amb
l’objectiu de proporcionar un ambient segur i estimulant en el qual cada nen i cada nena pugui
desenvolupar-se de manera apropiada, segons les seves capacitats i preferències, fent costat a la
família en la criança dels/de les seus/seves fills i filles.
L’objectiu principal del Centre Juvenil Don Bosco és prevenir que nens, nenes i joves de famílies
vulnerables de la perifèria d’Addis Abeba acabin vivint al carrer. Els nens i les nenes són
acompanyats/des des de la infància fins a aconseguir l’autosuficiència. Durant aquest temps, el
centre manté una relació estable, pròxima i periòdica tant amb els/les beneficiaris/àries com amb
les seves famílies.
Abordem el procés de creixement i desenvolupament dels/de les menors de manera integral
centrant-nos en els eixos següents:
. suport a l’escolarització i a la formació
. desenvolupament d’habilitats socials, a través del joc i d’activitats recreatives (teatre, cinema,
esports…)
. suport a la salut, en corresponsabilitat amb les famílies
. suport nutricional
. suport a les famílies

Localitat:

Mekanissa, Etiòpia.

Data d’inici:

01/01/2022

Durada:

12 mesos

Contrapart local:

Salesians of Don Bosco Etiòpia (AET)

Pressupost total:

30.000€

Població beneficiària:

178 nens i 179 nenes infantils.

Finançadors:

  • Fons privats: 30.000€

Relacionado

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Objetivo del proyecto:

El proyecto pretende empoderar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de mujeres indígenas de base y de organizaciones sociales para el logro de una autonomía económica e incidencia en la agenda pública de las mujeres de la región. Para lo cual el proyecto trabajará con mujeres de 3 comunidades fortaleciendo sus capacidades de producción de hortalizas, que contribuirá a la seguridad alimentaria a partir de la producción agroecológica.

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

Un grup d’alumnes del programa d’alfabetització a Lomé (als centres Salesians de Gbényedzi, Akodessewa i de les Salesianes d’Ablogame) i el grup d’estudiants de francès de 1r de l’ESO de Salesians Campano, estableixen un vincle emotiu des de la distància física però des de la proximitat de les pantalles.