Memòria 2022: Obrint camins per la justícia global

A la presentació de la Memòria 2022 de Bosco Global es plasma el treball realitzat a través de més de 50 projectes i accions de cooperació, d’educació per al desenvolupament, de voluntariat internacional i local a l’ONGD.