Som transparents

A Bosco creiem fermament en la transparència i ens comprometem a garantir la claredat en els nostres comptes públics, la bona gestió dels fons i la rendició de comptes. Com a entitats de la societat civil que obtenim finançament de fonts públiques, privades i donacions individuals, mantenim una constant transparència i responsabilitat en operar. En sintonia amb els nostres principis, el bon govern exerceix un paper crucial en totes les nostres accions.

Mecanismes

Volem que Bosco Global sigui un entorn segur, en què totes les persones puguin sentir-se còmodes i lliures de qualsevol tipus de discriminació o intolerància.

Origen del finançament

%

Finançament privat

%

Finançament públic

«Finançament privat» inclou subvencions privades, quotes d’usuaris/es i afiliats/des, campanya de captació de fons, patrocinadors i col·laboradors i donatius.

Destinació dels recursos

%

Cooperació Internacional

%

Educació per al Desenvolupament

%

Voluntariat

%

Despeses generals

*Dades referents a l’any 2022. Per conèixer la memòria d’activitats i econòmica podeu llegir la Memòria 2022 .