Equip Tècnic

de l’ONGD BOSCO GLOBAL

Àngela Pedraza Munar

angela.pedraza@boscoglobal.org

Tècnica d’Educació a València.

Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Nacional de Colòmbia, més de 15 anys vinculada a projectes de sensibilització i educació sobre les realitats de les persones migrants, racisme, xenofòbia i la defensa dels drets humans al Sud i Nord global.

Bego Simal de Diago

bego.simal@boscoglobal.org

Responsable de l’àrea de Cooperació Internacional. Coordinadora territorial d’Aragó, Catalunya i Illes Balears.

Més de 25 anys treballant en l’àmbit de la Cooperació. Llicenciada en Ciències de l´Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau i màster en Cooperació i Desenvolupament a la Universitat de Barcelona. Formada en Lideratge i Innovació per a ONG a ESADE.

Daniel García Boix

daniel.garcia@boscoglobal.org

Tècnic d’educació a València.

Graduat en Treball Social per la Universitat de València; des del 2017 duent a terme projectes d’Acció Social amb joves i infància en risc o situació d’exclusió social i des del 2019 en projectes de Sensibilització i Educació Per al Desenvolupament, principalment amb població juvenil.

 

 

Elena Marín Porta

elena.marin@boscoglobal.org

Tècnica de Cooperació Internacional. Membre de l´equip directiu.

Més de 8 anys a l’àmbit de la Cooperació Internacional. Graduada en Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya. Graduada ena Multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Eva Caballero Segarra

eva.caballero@boscoglobal.org

Responsable de l’àrea de Voluntariat. Coordinadora territorial de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. Membre de l´equip directiu.

Més de 15 anys d’experiència al sector de la Cooperació al Desenvolupament. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat d´Elx. Diplomada en Treball Social per la Universitat d’Alacant. Màster en Cooperació Internacional i gestió d’ONGD. Experiència com a docent universitària.

Georgette Chimali Cobano

georgette.chimali@boscoglobal.org

Tècnica de Cooperació internacional.

Més de 10 anys treballant al sector de la Cooperació al Desenvolupament. Arquitecta per la Universitat de Sevilla. Experiència com a arquitecta en disseny i execució d’obres.

Fco. Javier Medina Romero

javier.medina@boscoglobal.org

Responsable de l´àrea d´Educació per al Desenvolupament.

Més de 15 anys d’experiència al sector de l’Educació i la Cooperació al Desenvolupament. Diplomat en Magisteri i Llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat de Sevilla. Expert en gestió emocional.

 

Jesús Corujo Soler

jesus.corujo@boscoglobal.org

Responsable de l’àrea de Gestió econòmica.

Més de 15 anys treballant al sector de la Cooperació al Desenvolupament. Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Sevilla.

Joaquín Rodríguez Díaz

joaquin.rodriguez@boscoglobal.org

Director de Bosco Global. Coordinador territorial d’Andalusia, Canàries i Extremadura.

Més de 20 anys a l’entitat havent passat per diferents àrees de treball i en diferents llocs de responsabilitat. Amb formació al sector com a Funció gerencial d’ONG a ESADE o Especialista Universitari en Educació per a la Solidaritat i el Desenvolupament a la Universitat de Comillas.

Marc Parera Sánchez

marc.parera@boscoglobal.org

Tècnic de Cooperació Internacional a Barcelona

Graduat en Negocis Internacionals per la Universitat ESCI-UPF, especialitzat en investigació de mercats. Màster en Cooperació Internacional i Ajuda Humanitària. Va iniciar la seva experiència al món humanitari després de diversos voluntariats amb ONG locals i internacionals.

Maria Jorquera Bordonau

maria.jorquera@boscoglobal.org

Tècnica de Voluntariat i Educació a Barcelona.

Llarga experiència al sector educatiu. Llicenciada en Història de l´Art. Estudis superiors de gestió de projectes de cooperació internacional. Experiència docent.

Pilar Noriko Yonamine Moreno

pilar.yonamine@boscoglobal.org

Tècnica d’Educació a Extremadura.

Més de 8 anys d’experiència al sector de la cooperació al desenvolupament i més de 20 anys com a voluntària amb joves a diferents entitats del Tercer Sector. Integrant de la Junta directiva de la Coordinadora Extremenya d’ONGD entre el 2018 i el 2023. Formació pedagògica universitària.

Rafael Borondo García

rafael.borondo@boscoglobal.org

Responsable de l’àrea de Comunicació. Membre de l´equip directiu.

Més de 9 anys d’experiència al sector de la Cooperació al Desenvolupament. Dissenyador gràfic i web per a estudis de disseny. Professional de l’educació i la comunicació, amb experiència com a docent.

Rosa Mª Macarro Carballar

rosa.macarro@boscoglobal.org

Tècnica d’educació a Sevilla.

Més de 15 anys d’experiència a l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament. Diplomada en Magisteri, llicenciada en Psicopedagogia i Monitora de Temps de Lleure. Diploma d´Especialització en Drets d´Infància, Especialista Universitària en Avaluació Educativa i Experta Universitària en Intervenció Social en Drogodependències.

Victòria Ballester Olmos

victoria.ballester@boscoglobal.org

Tècnica d´educació a Barcelona.

Graduada en Relacions Internacionals i Màster en Cooperació Internacional i Protecció de Drets Humans. Experiència en projectes d’educació i voluntariats amb organitzacions del Tercer Sector.

 

Victorià Márquez Bernal

victoriano.marquez@boscoglobal.org

Tècnic d’educació a Sevilla.

Més de 20 anys d’experiència al sector educatiu.
Diplomat en Magisteri, Llicenciat en Psicopedagogia, Expert en Educació Social i Animació Sociocultural, especialista en Igualtat de Gènere i Màster en Tecnologia Educativa i Gamificació.

Virginia Martín Lorenzo

virginia.martin@boscoglobal.org

Tècnica d’Educació i Cooperació Internacional a Canàries.

Diplomada en Treball Social per la Universitat De La Laguna i Tècnica superior en Integració Social. Experiència en intervenció social al camp de la protecció de menors i població migrant.

Xavier Costa Valls

xavier.costa@boscoglobal.org

Tècnic de comunicació a Barcelona.

Més de 10 anys d’experiència en la cooperació al desenvolupament, amb experiència en terreny a la regió d’Àfrica Occidental Francófona (AFO). Llicenciat en Periodisme per la Universitat Ramon Llull (URL) a Barcelona, ​​amb postgrau en Direcció de Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i postgrau en Gestió de Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Direcció

Joaquín Rodríguez Díaz

Àrea de Cooperació Internacional

Begonya Simal de Diago
Elena Marín Porta
Georgette Chimali Cobano
Marc Parera Sánchez
Virginia Martín Lorenzo

Àrea de Comunicació

Rafael Borondo García
Xavier Costa Valls

Àrea dEducació per al Desenvolupament

Àngela Pedraza Munar
Daniel García Boix
Eva Caballero Segarra
Fco. Javier Medina Romero
Maria Jorquera Bordonau
Pilar Noriko Yonamine Moreno
Rosa Mª Macarro Carballar
Victòria Ballester Olmos
Victorià Márquez Bernal
Virginia Martín Lorenzo

Àrea de Gestió econòmica

Jesús Corujo Soler