El mes de setembre passat vam començar el projecte amb el  finançament  de l’Agència Extremenya de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AEXCID) de la Junta d’Extremadura.