El projecte té com a objectiu millorar les condicions de vida de la població juvenil en situació de vulnerabilitat i augmentar-ne l’ocupabilitat.