Objectiu del projecte: El projecte pretén oferir formació professional de qualitat a la joventut de Khartoum adaptada a la realitat, per millorar l'ocupabilitat i el futur proper dels protagonistes. Es preveu...