Construint societats i projectes de vida lliures de violència: Itineraris educatius i d’apoderament sociocomunitaris a les ciutats de Guayaquil (Equador) i la Baixa Califòrnia (Mèxic)

Aquest projecte aborda la problemàtica global de la violència urbana extensa a la societat tant a l'esfera pública (ciutat, barris) com a la privada (entorns familiars), i en forma de violència de gènere i violència contra la infància i joventut.

Objectiu del projecte

S’aborden tant la violència estructural, directa, cultural a través d’una estratègia triple que integra: el treball d’articulació sociocomunitari per la promoció de cultura de pau, l’enfocament d’educació en contextos de violència urbana, i la construcció de mitjans de vida com alternativa a la violència. S’aborden tant la violència estructural, directa, cultural a través d’una estratègia triple que integra: el treball d’articulació sociocomunitari per la promoció de cultura de pau, l’enfocament d’educació en contextos de violència urbana, i la construcció de mitjans de vida com alternativa a la violència.

El projecte pretén abordar la problemàtica des de la formació i sensibilització, així com oferir a la infància, joventut i adultesa espais on poder desenvolupar les seves capacitats i habilitats en espais segurs i de confiança, lliures de violència, i aconseguir la construcció de projectes de vida des de la cultura de pau.

Població beneficiària

438 joves

Localidad

Guayaquil (Ecuador)
y Baja California (México)

Durada

24 meses

Contraparte local

Sociedad Salesiana en el Ecuador

Data d’ inici

31/03/24

En agrupación con:

Pressupost total

318.666,00 €

Finançadors

  • ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament): 474.687,72 €
  • Societat Salesiana a l’Equador: 19.699,23 €
  • Agrupada: 4.999,98 €

Relacionat