Desconstruint la desigualtat a favor dels drets de les Dones Indígenes Camperoles de la província de Nines (Bolívia)

Objectiu del projecte: El projecte contribueix a l'exercici de drets en igualtat d'oportunitats per a dones indígenes camperoles (IOC) de la província Nines del departament de La Paz.

Objectiu del projecte:

El projecte contribueix a l’exercici de drets en igualtat d’oportunitats per a dones indígenes camperoles (IOC) de la província Nines del departament de La Paz. El seu objectiu és promoure la desconstrucció cultural del patriarcat per millorar les oportunitats de participació política, social i econòmica de les dones IOC i la sensibilització sobre el seu impacte al Medi Ambient. Això es planteja assolir a través de:

  • Enfortiment de les capacitats d’auto-cura i sòcio-cura (sororitat) de les dones per enfrontar la cultura patriarcal i les diferents formes de violència i assetjament de l’exercici dels seus drets econòmics per promoure la seva autonomia econòmica des de l’enfocament de gènere (tallers sobre emprenedoria i agricultura, i tallers sobre coresponsabilitat).
  • La participació política de dones líders i dirigents de les comunitats que articulen propostes de prevenció per disminuir la violència i l’assetjament polític (tallers i trobades amb autoritats i organització d’un fòrum polític provincial de dones).
  • Enfortiment de la consciència ambiental de les dones IOC i la promoció de la sostenibilitat ambiental als seus entorns.

Localitat:

Ayata, Bolívia.

Data d’inici:

01/07/23

Durada:

12 mesos

Contrapart local:

Fundació Machaqa Amawta

Pressupost total:

72.609,85€

Població beneficiària:

240 Dones d´entorn rural

Finançadors:

  • Generalitat Valenciana: 69.039€

Relacionado

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Objetivo del proyecto:

El proyecto pretende empoderar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de mujeres indígenas de base y de organizaciones sociales para el logro de una autonomía económica e incidencia en la agenda pública de las mujeres de la región. Para lo cual el proyecto trabajará con mujeres de 3 comunidades fortaleciendo sus capacidades de producción de hortalizas, que contribuirá a la seguridad alimentaria a partir de la producción agroecológica.

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

Un grup d’alumnes del programa d’alfabetització a Lomé (als centres Salesians de Gbényedzi, Akodessewa i de les Salesianes d’Ablogame) i el grup d’estudiants de francès de 1r de l’ESO de Salesians Campano, estableixen un vincle emotiu des de la distància física però des de la proximitat de les pantalles.