Dones Camperoles i Indígenes enfortint les seves capacitats i construint mitjans de vida des de l’agroecologia i l’artesania (Equador)

Objectiu del projecte: El projecte preveu enfortir processos de formació dirigits a consolidar emprenedories i noves oportunitats d’ingressos, així com la seguretat alimentària, per a millorar la qualitat de vida de les dones camperoles indígenes de la zona, basada en la promoció de l’associacionisme, ús sostenible de recursos naturals i respecte a la identitat cultural […]

Objectiu del projecte:

El projecte preveu enfortir processos de formació dirigits a consolidar emprenedories i noves oportunitats d’ingressos, així com la seguretat alimentària, per a millorar la qualitat de vida de les dones camperoles indígenes de la zona, basada en la promoció de l’associacionisme, ús sostenible de recursos naturals i respecte a la identitat cultural per les organitzacions de dones rurals.

Amb el projecte es pretén impulsar un procés d’apoderament econòmic, des d’un enfocament de drets i amb la pràctica per a l’exercici de la ciutadania, un alt grau de transformació social, per tal que siguin transmisores de coneixements al seu torn a altres dones; protegint i recuperant els drets, reforçant les capacitats de les persones en situació d’exclusió o vulnerabilitat.

Localitat:

Salines, l’Equador

Data d’inici:

01/09/2022

Durada:

12 mesos

Contrapart local:

Societat Salesiana a l’Equador – Salesians Equador

Pressupost total:

75.521,02€

Població beneficiària:

99 dones i 25 homes

Finançadors:

  • Gobierno de Canarias: 58.777,02€

Relacionado

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Objetivo del proyecto:

El proyecto pretende empoderar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de mujeres indígenas de base y de organizaciones sociales para el logro de una autonomía económica e incidencia en la agenda pública de las mujeres de la región. Para lo cual el proyecto trabajará con mujeres de 3 comunidades fortaleciendo sus capacidades de producción de hortalizas, que contribuirá a la seguridad alimentaria a partir de la producción agroecológica.

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

Un grup d’alumnes del programa d’alfabetització a Lomé (als centres Salesians de Gbényedzi, Akodessewa i de les Salesianes d’Ablogame) i el grup d’estudiants de francès de 1r de l’ESO de Salesians Campano, estableixen un vincle emotiu des de la distància física però des de la proximitat de les pantalles.