Dones emprenedores a Zway (Etiòpia)

El projecte treballa amb dones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Zway, a Etiòpia, en un recorregut formatiu d'un any orientat en una primera fase a la inserció sociolaboral de les dones a través de petites accions emprenedores.

Objectiu del projecte

Aquest projecte s’engloba dins del Women In Development (WID), un centre de promoció de la nena, l’adolescent i la dona que els Salesians de Don Bosco gestionen a la ciutat de Zway, a Etiòpia. Se centra en la capacitació, l’acompanyament individualitzat i la posada en marxa d’activitats productives sostenibles, mitjançant processos d’emprenedoria, que contribueixin a una millora de les condicions de vida de cada protagonista i possibiliten una participació social més gran.

Les accions formatives comprenen totes aquelles matèries i dimensions necessàries per al reforçament de capacitats de les dones participants: dret a una vida digna per a elles i les seves famílies, dret a l’educació, dret al treball digne, per la qual cosa les dones participaran tant en tallers de formació en oficis com en sessions formatives sobre salut, emprenedoria, alfabetització, gènere i participació.

Població beneficiària

55 dones joves

Localitat

Zway (Etiòpia)

Durada

12 mesos

Contrapart local

​Salesians of Don Bosco Etiòpia (AET)

Data d’ inici

01/01/23

Pressupost total

35.636,50 €

Finançadors

  • Ajuntament de Sabadell: 22.984,76 €
  • Ajuntament de Huesca: 6.836,50 €
  • Ajuntament d’Ejea de los Caballeros: 3.600,00 €

RelacionaDO