Objetiu del projecte:

Aquest projecte presentat s’engloba dins del WID Project (Women In Development). se centra en la capacitació, l’acompanyament individualitzat i la posada en marxa d’activitats productives sostenibles, mitjançant processos d’emprenedoria, que contribueixin a una millora de les condicions de vida de cada protagonista i possibilitin una major participació social d’aquestes.

Localitat:

Zway, Etiopía.

Data d’inici:

01/01/2021

Durada:

12 mesos

Contrapart local:

Salesians of Don Bosco Etiopía (AET)

Pressupost total:

29.256€

Població beneficiària:

55 Dones

Finançadors:

  • Ayuntamiento de Sabadell: 14528,3€