El foyer Immaculée Bosco de Kara (Togo) la seva lluita contra el tràfec de menors

El projecte vol defensar els drets de la infància a la ciutat de Kara, a Togo on hi ha alts nivells de trànsit de persones i explotació laboral.

Objectiu del projecte

El projecte vol donar força a casa d’acollida Foyer Immaculée Bosco que la contrapart local gestiona des de fa aproximadament una dècada a la ciutat de Kara, proporcionant un espai segur per a aquests infants i joves, alhora que se’ls prepara per al futur mitjançant un desenvolupament integral i es fa front al trànsit de menors en col·laboració amb altres organismes locals i administració local amb què es comparteix la mateixa lluita.

Població beneficiària

60 nens i nenes

Localitat

Kara (Togo)

Durada

12 mesos

Contrapart local

Salesians of Don Bosco AOS

Data d’ inici

01/01/23

Pressupost total

11.890,33 €

Finançadors

  • Ajuntament de l’Hospitalet: 5.467,64 €

Relacionat