Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Objetivo del proyecto: El proyecto pretende empoderar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de mujeres indígenas de base y de organizaciones sociales para el logro de una autonomía económica e incidencia en la agenda pública de las mujeres de la región. Para lo cual el proyecto trabajará con mujeres de 3 comunidades fortaleciendo sus capacidades de producción de hortalizas, que contribuirá a la seguridad alimentaria a partir de la producción agroecológica.

Objectiu del projecte:

Els Salesians de l´obra de Kami disposen de 4 tallers productius: Electricitat Industrial, mecànica automotriu, Mecànica Industrial i Transformació d´aliments. Aquests tallers els posen a disposició, sense ànim de lucre, a les 9 Unitats Educatives de la zona (comunitats camperoles dels municipis d’Independència i Tapacari), perquè els joves estudiants (140) puguin completar els estudis de Secundària amb un període de pràctiques en 5è i 6è curs tal com indica la llei educativa estatal. Durant 10 moments de formació pràctica en cadascun dels dos anys, els estudiants reben una educació tecnicohumanística de qualitat. Aquest projecte vol dotar de qualitat els espais que allotgen aquests estudiants durant els períodes de formació a Kami (millores als dormitoris, lavabos i equipament en general).

Localitat:

Kami, Bolivia.

Data d’inici:

01/01/23

Durada:

12 mesos

Contrapart local:

  • OFPROBOL

Pressupost total:

60.209,84 €

Població beneficiària:

140 jóvenes

Finançadors:

  • Diputación de Huelva: 26.976,87 €
  • Diputación de Sevilla: 26.976,87 €
 
 
 

 

Relacionat

Dones emprenedores a Zway (Etiòpia)

Dones emprenedores a Zway (Etiòpia)

El projecte treballa amb dones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Zway, a Etiòpia, en un recorregut formatiu d’un any orientat en una primera fase a la inserció sociolaboral de les dones a través de petites accions emprenedores.