Cultura de pau

MATERIALS CULTURA DE PAU

Materials “Desmunta el teu costat hater”

Aquest banc de recursos busca oferir eines que ajudin a crear comunitats educatives que promoguin la cultura de pau. S´ha dissenyat amb la col·laboració de persones expertes en el treball del desenvolupament de la Cultura de pau i que pertanyen a una àmplia diversitat d´entitats amb perspectiva educativa.

Material realitzat amb el finançament de l’Agència Andalusa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AACID).

Banc de recursos «Cap a una xarxa positiva»

Este banc de recursos recopila diverses activitats, píndoles, materials didàctics, realitzats per Bosco *Global i per altres entitats que treballen la cultura de pau

Material realitzat amb el finançament de la Diputació de València.

Materials “Change Things”

Amb aquests materials busquem que la joventut sigui part activa del compromís per assolir i promoure els DDHH, els ODS i les noves narratives a les RRSS, rebutjant els discursos d’odi i sent capaços de trencar els cercles negatius de la desinformació; contrarestant i buscant fonts alternatives que analitzin les causes estructurals de les desigualtats; i generant missatges de diversitat que contrarestin els discursos d’odi a RRSS.

Materials realitzat juntament amb Joves i Desenvolupament amb el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Materials “Som més”

El discurs de l’odi sempre ha existit, des d’èpoques remotes, però l’aparició de les xarxes socials ha causat que la propagació sigui més ràpida, sense límits i el seu impacte més profund.

Davant d’aquesta situació la joventut, nadius digitals, necessita comptar amb eines que els per-
miten identificar aquests discursos, evitar-ne la propagació i saber actuar davant de possibles casos de vulneració dels seus drets a través de les xarxes socials.

Material realitzat com a part del projecte “Somos Más” finançat per Google i realitzat en consorci amb Joves i Desenvolupament.

Materials “Som més”

Amb aquests materials, compostos per 10 unitats didàctiques, un joc de rol i una guia per al professorat, volem reflexionar sobre les eines socioemocionals que hem de potenciar des de l’aula per fomentar les conductes socials i prevenir els discursos de l’odi.

Materials realitzats en el marc del projecte “Som més” en consorci amb l’ONGD Joves i Desenvolupament.