Equitat de gènere

MATERIALS EQUITAT DE GÈNERE

Materials “Genera Igualtat”

En aquest projecte s’ha treballat amb educadors i educadores de l’àmbit formal i no formal, així com amb joves mediadors i mediadores i població juvenil en general a partir de 12 anys. Per tant, si treballeu en qualsevol d’aquests àmbits i amb població en aquestes edats, entre les activitats que recull aquest banc trobareu idees i recursos per treballar al voltant de la igualtat i el foment d’identitats no sexistes.

Material realitzat amb el finançament de l’Agència Andalusa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AACID).

Materials “Sense filtres”

El projecte Sense Filtres vol fer entendre les persones participants com la desigualtat per qüestions de gènere són presents en el nostre entorn emmarcant-la en la defensa dels drets humans. La intervenció realitzada ha perseguit l’ equitat de gènere, a partir del qüestionament del model de relacions de poder desiguals existents entre els i les adolescents, a partir de la vivència individual de cadascuna de les persones participants, però sense perdre de vista la mirada global.

El projecte s’ ha realitzat mitjançant agrupació amb SED.

Materials “Genera gènere”

Les percepcions de gènere varien enormement no sols entre cultures sinó també dins d’aquesta, al llarg del temps. El Gènere determina el repartiment de poder i l’accés als recursos d’homes i dones i es converteix en una distribució desigual de drets, de responsabilitats, de coneixements, de propietat, d’ingressos…

Aquesta proposta educativa persegueix construir una Ciutadania igualitària i no sexista des d’una perspectiva de gènere. És a dir, visibilitzar les relacions de poder injustes i discriminatòries entre homes i dones, descobrint com les desigualtats existents són socials o culturals i, per tant, modificables.

Materials “Explica’m un altre conte”

Explica’m un altre conte són narracions d’aquí i d’allà, històries reals plenes d’imaginació, amb llenguatge senzill però amb missatges intensos. Històries que pots modelar al teu gust, que pots canviar i que pots adornar. Són contes per aprendre, per pensar i per canviar. Són per explicar, per crear una xarxa conscienciada i convençuda que cadascú de nosaltres, amb les nostres accions, obre la porta d’entrada a una societat més justa, equitativa i solidària.

Material Dones que mouen el món

El 8 de març commemora la lluita de les dones per la seva participació a la societat i
el desenvolupament íntegre com a persona en igualtat amb l’home.