Prosocialitat

MATERIALS PROSOCIALITAT

Materials “Actua en prosocial”

La proposta “Actua en prosocial” per a Infantil, Primària i Secundària pretén ser un mitjà per treballar les claus que ens disposen a ser, amb els altres, persones que ajuden de forma desinteressada, que col·laboren per millorar les coses, que en allò quotidià descobreixen i actuen de forma solidària, que són responsables amb el medi ambient, que prevalen el bé comú als interessos individuals…

Campanya finançada per l’Agència Extremenya de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Materials “Viu en prosocial”

Des d’aquí podeu accedir a tots els materials didàctics sobre la prosocialitat de la nostra campanya “Viu en prosocial” per a les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària: guia per al professorat, fitxa d’activitats per a l’alumnat, així com els vídeos i documentació annexa per dur a terme les activitats proposades.

Materials “Únete al Bien Común”

Creiem que una ciutadania més responsable i compromesa ha d’enfocar les seves reflexions i accions cap a la recerca del Bé Comú de totes les persones. Cal repensar la forma en què ens organitzem, consumim o ens relacionem i proposar criteris integradors, equitatius i que busquin el benestar comú i la felicitat.

Posar en el centre de les relacions socials, econòmiques i polítiques el Bé Comú, suposa anar revertint l’egoisme, el lucre desmesurat i la governança irresponsable en accions positives pels Drets i la dignitat de les persones.