Promoció del dret a la formació de les joves estudiants del Centre de Promoció Femenina a traves de l’atenció de qualitat dels seus fills i filles al mateix centre

Amb aquest projecte es tractarà de facilitar la conciliació familiar de les joves per assegurar una atenció i cura als seus fills i filles menors de 5 anys, perquè puguin acabar la seva formació i pràctiques a empreses.

Objectiu del projecte

El projecte està centrat principalment en latenció als menors de les joves que estudien al Centre de Promoció Femenina, reforçant el dret a un treball digne, reduint la bretxa, per raons de gènere, en el dret a laccés a la formació professional. Es planteja posar en marxa una sala datenció i educació infantil per a nens i nenes menors de 5 anys. Fills de les estudiants del centre de promoció femenina. De manera que estiguin atesos mentre les seves mares estan formant-se al centre o fent pràctiques a empreses.

Població beneficiària

19 dones joves

Localitat

Koubri (Burkina Faso)

Durada

18 mesos

Contrapart local

Fills de Marie Auxiliatrice

Data d’ inici

01/01/23

Pressupost total

62.843 €

Finançadors

  • Govern de Canàries: 59.243 €
  • Fills de Marie Auxiliatrice: 3.600 €

RelacionaDO