Balanç econòmic

de l’ONGD BOSCO GLOBAL

ORIGEN DEL FINANÇAMENT

%

Finançament privat

%

Finançament públic

«Finançament privat» inclou subvencions privades, quotes d’usuaris/es i afiliats/des, campanya de captació de fons, patrocinadors i col·laboradors i donatius.

DESTINACIÓ DELS RECURSOS

%

Cooperació Internacional

%

Educació per al Desenvolupament

%

Voluntariat

%

Despeses generals

*Dades referents a l’any 2022. Per conèixer la memòria d’activitats i econòmica podeu llegir la Memòria 2022 .