Suport al dret a l’educació per a joves en situació de vulnerabilitat a Tondo, Filipines

El projecte vol garantir l'accés a l'educació per a joves en situacions de vulnerabilitat al barri de Tondo, a Manila (Filipines).

Objectiu del projecte

L’objectiu principal del nostre projecte és facilitar el dret a l’educació a joves en situació de vulnerabilitat i facilitar beques per al transport i l’alimentació, de manera que puguin finalitzar els estudis obligatoris.

Amb aquest projecte es busca promoure l’equitat educativa i brindar suport a aquelles nenes i nens que enfronten dificultats econòmiques per accedir a l’educació al barri de Tondo, a Manila, les Filipines, contribuint així al desenvolupament i benestar de la comunitat.

La iniciativa sorgeix dels salesians de Manila, que dirigeixen el centre Don Bosco Youth Center i joves de Sevilla que han creat el “Projecte Masaya”. Pots conèixer més sobre com sorgeix aquesta iniciativa a la seva web www.proyectomasaya.com .

Població beneficiària

25 joves en situació de vulnerabilitat i les seves famílies

Localitat

Manila (Filipines)

Durada

20 mesos

Contrapart local

Don Bosco Foundation of the Philippines

Data d’ inici

01/08/2024

Pressupost total

9.000 €

Col·labora

Projecte Masaya

Relacionat