Atenció a la infància i dones joves en situació de vulnerabilitat, pel seu apoderament social i econòmic, a la regió de Sunyani, Ghana

El projecte posa al centre de la intervenció la infància i la joventut, especialment les dones, de la regió rural de Sunyani (Ghana) que viuen en situació de vulnerabilitat, per restituir el seu dret a l'educació.

Objectiu del projecte

El projecte té com a objectiu central millorar les condicions de vida de nens, nenes, joves i dones en situació de vulnerabilitat a la regió rural de Sunyani, Ghana, amb especial atenció a les dones. Es busca restituir el dret a l’educació mitjançant processos educatius i de desenvolupament, amb enfocament de drets humans i de gènere.

Dos grups principals conformen la població objectiu del projecte:

1. Dones joves i mares solteres amb fills/es a càrrec: per a elles, s’oferirà formació que els permeti accedir a un treball decent i millorar-ne l’autonomia econòmica. A més, se’ls brindaran recursos per iniciar les seves pròpies emprenedories i espais per desenvolupar habilitats socials que enforteixin la seva autoestima, lideratge i participació a la societat.

2. Xiquets, xiquetes i jóvens en situació de risc: s’enfortiran espais educatius no formals on podran desenvolupar habilitats socials, artístiques i esportives. També es promourà la cohesió social, la tolerància i el respecte per la diversitat, posant especial èmfasi en la igualtat de gènere i l’apoderament de les nenes i les dones.

Població beneficiària

1334 persones

Localitat

Sunyani (Ghana)

Durada

12 mesos

Contrapart local

Salesians of Don Bosco Ghana

Data d’ inici

01/05/23

Pressupost total

47.415 €

Finançadors

  • Cabildo de Gran Canària: 31.000 €
  • Ajuntament de Terrasa: 16. 415 €

RelacionaDO