El projecte posa al centre de la intervenció la infància i la joventut, especialment les dones, de la regió rural de Sunyani (Ghana) que viuen en situació de vulnerabilitat, per restituir el seu dret a l’educació.