Enfortiment de la cadena de valor de productes agropecuaris de les parròquies de Salinas, Equador

El projecte pretén contribuir al desenvolupament comunitari i sostenible de les parròquies de Salinas, Simiatug i Facundo Vela mitjançant la millora del sistema de producció i d'intercanvi comercial d'alimentació ecològica.

Objectiu del projecte

El projecte té com a objectiu millorar la vida de les persones a les parròquies de Slinas, Simiatug i Facundo Vela, a la zona andina de l’Equador. Com? Mitjançant un model cooperatiu de producció que inclou capacitació en tècniques de cultiu ecològic i cura dels animals per als agricultors locals. Volem que puguin oferir cistelles de productes agrícoles d´alta qualitat per garantir la seguretat alimentària i la salut de la comunitat.

El projecte s’enfoca a capacitar els agricultors en cultius orgànics, millorar els horts familiars i promoure la cria d’animals petits. També s’hi instal·laran sistemes de reg per degoteig per a una producció constant durant tot l’any, i obtindrem la certificació d’agricultura orgànica per als seus productes.

A més, s’optimitzarà el procés de lliurament de les cistelles, assegurant-nos que sigui just i sostenible per a tothom. Això implica equipar un Centre de Transferència amb mesures de bioseguretat, dissenyar una estratègia de màrqueting per donar més visibilitat a les cistelles, oferir varietat en el seu contingut i establir convenis de pagament amb empreses locals perquè els seus empleats hi puguin accedir.

Finalment, també es va expandir la xarxa de proveïdors i consumidors, fent visites i enquestes per identificar noves oportunitats i necessitats a la comunitat.

Població beneficiària

1.350 pagesos/es

Localitat

Salines (Equador)

Durada

12 mesos

Contrapart local

Fundació Família Salesiana Salinas

Data d’ inici

21/08/23

Pressupost total

79.644,2 €

Finançadors

  • Ajuntament de Màlaga: 17.911 €
  • Govern de Canàries: 50.993,2 €

RelacionaDO