Millorar la formació professional inclusiva, equitativa i de qualitat per a joves en situació de vulnerabilitat de l’Institut Tècnic Don Bosco a Fidar, Líban (Orient Mitjà)

Aquest projecte busca transformar la realitat de la joventut a Fidar, brindant-los les eines per accedir a una educació de qualitat, desenvolupar les seves habilitats i construir un futur pròsper a la seva pròpia terra.

Objectiu del projecte

El Líban és un país amb grans dificultats econòmiques que es tradueixen, entre moltes conseqüències, en problemes per garantir una educació i un futur digne per a la població més jove, ja que un 45% de la població es troba en situació de pobresa extrema i un 22% en pobresa extrema. A més, la crisi econòmica crònica s’està veient agreujada pel context de tensió que es viu a la regió actualment i, amb la creixent arribada de refugiats sirians i iraquians. Això s’ajunta amb un augment dels preus en recursos bàsics com són el menjar, les medicines, els carburants i l’electricitat.

En aquest context, i seguint els valors anteriorment exposats, Bosco Global entén el seu compromís amb la població més jove a brindar-los una educació centrada en el desenvolupament integral. Fidar és una localitat amb bones oportunitats laborals, sempre que hi hagi una educació especialitzada i atenta a les necessitats dels joves.

En aquesta línia, el projecte se centra en l’educació professional i ajuda a l’ocupabilitat als joves en situació de vulnerabilitat a Fidar, al centre educatiu Don Bosco Technique.

Població beneficiària

247 joves

Localitat

Fidar (Líban)

Durada

9 mesos

Contrapart local

Salesians of Don Bosco Ghana

Data d’ inici

01/11/23

Pressupost total

7.000 €

Finançadors

  • Fundació Roviralta: 7.000 €

Relacionat