Millorar l’accés a l’aigua potable de qualitat i les condicions d’higiene i salut proporcionant instal·lacions sanitàries i fomentant pràctiques d’higiene per a la població més vulnerable d’Ikorodu

Objectiu del projecte: El projecte consisteix en la construcció d’un sistema de subministrament d’aigua i un dispositiu de distribució d’aigua potable de qualitat tenint en compte un enfocament de cura del medi ambient. La contrapart està desenvolupant un programa d’intervenció a la zona, orientat principalment a la formació i educació de les dones joves empobrides […]

Objectiu del projecte:

El projecte consisteix en la construcció d’un sistema de subministrament d’aigua i un dispositiu de distribució d’aigua potable de qualitat tenint en compte un enfocament de cura del medi ambient.

La contrapart està desenvolupant un programa d’intervenció a la zona, orientat principalment a la formació i educació de les dones joves empobrides de la regió. No obstant això, el barri no disposa d’una xarxa de servei públic d’aigua potable i l’accés a l’aigua potable és un dret humà bàsic (Assemblea Gral. Nacions Unides juliol 2020) i un bé indispensable per a qualsevol activitat que es vulgui desenvolupar, per la qual cosa és necessari dotar d’infraestructures de proveïment, tant la parcel·la on es desenvolupen les activitats de la contrapart, com al veïnat.

A més, aquest projecte inclou tallers de sensibilització a la població sobre els problemes de l’aigua, el seu ús i conservació, perquè aprengui a no contaminar-la ni malgastar-la. Es plantegen també tallers sobre higiene i neteja per a prevenció de malalties. Igualment s’organitzarà un grup de persones responsables del manteniment de les instal·lacions, que assegurin el bon ús dels equips i generin un sistema de gestió i manteniment a mitjà i llarg termini.

Localitat:

Lagos, Nigèria

Data d’inici:

12/04/2022

Durada:

24 mesos

Contrapart local:

ADAFO- FMA

Pressupost total:

59.718,63€

Població beneficiària:

Població general: 360 dones i 290 homes

Finançadors:

  • Diputación de Huesca: 10.792,45€

RelacionaDO