Taller de costura com a suport a l’educació formal de noies a Zway (Etiòpia)

Objectiu del projecte: El projecte té com a objectiu afavorir l’accés en equitat a estudis mitjans i superiors a nenes,adolescents i dones joves pertanyents a famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Zway.Les activitats de suport a l’escolarització s’estructuren entorn de la participació de les beneficiàriesen un taller de costura i confecció d’artesanies […]

Objectiu del projecte:

El projecte té com a objectiu afavorir l’accés en equitat a estudis mitjans i superiors a nenes,
adolescents i dones joves pertanyents a famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Zway.
Les activitats de suport a l’escolarització s’estructuren entorn de la participació de les beneficiàries
en un taller de costura i confecció d’artesanies tèxtils, participació que es complementa amb
activitats de formació integral, suport a l’escolarització i orientació psicosocial.
L’objectiu principal és aconseguir que noies pertanyents a famílies vulnerables concloguin amb èxit
estudis secundaris i superiors.

Localitat:

Zway, Etiòpia.

Dad d’inici:

01/01/2022

Durada:

1 any y 4 mesos

Contrapart local:

Salesians of Don Bosco Etiòpia (AET)

Pressupost total:

9226,15€

Població beneficiària:

65 dones joves

Finançadors:

  • Diputación de Huesca: 4649,16€

Relacionado

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Objetivo del proyecto:

El proyecto pretende empoderar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de mujeres indígenas de base y de organizaciones sociales para el logro de una autonomía económica e incidencia en la agenda pública de las mujeres de la región. Para lo cual el proyecto trabajará con mujeres de 3 comunidades fortaleciendo sus capacidades de producción de hortalizas, que contribuirá a la seguridad alimentaria a partir de la producción agroecológica.

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

Un grup d’alumnes del programa d’alfabetització a Lomé (als centres Salesians de Gbényedzi, Akodessewa i de les Salesianes d’Ablogame) i el grup d’estudiants de francès de 1r de l’ESO de Salesians Campano, estableixen un vincle emotiu des de la distància física però des de la proximitat de les pantalles.