“Puntades amb fil… i amb futur” Taller de costura com a suport a l’educació formal de noies a Zway (Etiòpia)

El projecte cerca donar suport a l'accés en equitat a estudis mitjans i superiors a nenes, adolescents i joves dones de famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Zway

Objectiu del projecte

El projecte cerca donar suport a l’accés en equitat a estudis mitjans i superiors a nenes, adolescents i joves dones de famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Zway. Les activitats de suport a l’escolarització giren al voltant del taller de costura i confecció d’artesanies tèxtils, que es complementa amb activitats de formació integral, suport a l’escolarització i l’orientació psicosocial, en el marc d’una intervenció integral que complementi el recorregut formatiu reglat de les noies, atenent totes les barreres que enfronten les dones en aquest context per completar estudis mitjans i superiors, com a pas previ i imprescindible per a una inserció laboral satisfactòria.

Població beneficiària

65 dones joves

Localitat

Zway (Etiòpia)

Durada

15 mesos

Contrapart local

Salesians of Don Bosco Etiòpia (AET)

Data d’ inici

01/03/23

Pressupost total

13.337,93 €

Finançadors

  • Diputación de Huesca: 4.960,1 €

RelacionaDO

Dones emprenedores a Zway (Etiòpia)

Dones emprenedores a Zway (Etiòpia)

El projecte treballa amb dones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Zway, a Etiòpia, en un recorregut formatiu d’un any orientat en una primera fase a la inserció sociolaboral de les dones a través de petites accions emprenedores.