Recolzament al Centre de Formació Professional garantint una educació inclusiva, equitativa i de qualitat

Objectiu del projecte:

Aquest projecte contribuirà a la millora en la resposta formativa que es dona a les joves d’Ouaga al Centre de Formació Professional, que van fundar els salesians. Aquest projecte permet ampliar el nombre d’inscripcions, millorant els equipaments i dotant de beques a aquelles joves que tenen especial dificultat per a accedir a la formació.

Les principals activitats del centre són fonamentalment de formació i suport a la inserció professional de les joves en els sectors següents: tall i costura, perruqueria, confecció de teixit tradicional, informàtica, classes de suport (francès i matemàtiques), activitats culturals i esportives, sortides educatives, congressos.

El reforç de la capacitat del centre i la millora de la formació estan plantejada principalment per a millorar la formació de les joves. Es realitzaran a més sensibilitzacions per a afavorir la participació i assistència de les joves.

Localitat:

Ouagadougou, Burkina Faso.

Data d’inici:

01/01/2022

Durada:

12 mesos

Contrapart local:

Salesiens de Don Bosco – Burkina Faso

Pressupost total:

10.610,96€

Població beneficiària:

302 Dones i 6 homes joves

Finançadors:

RelacionaDO

Dones emprenedores a Zway (Etiòpia)

Dones emprenedores a Zway (Etiòpia)

El projecte treballa amb dones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Zway, a Etiòpia, en un recorregut formatiu d’un any orientat en una primera fase a la inserció sociolaboral de les dones a través de petites accions emprenedores.