Recolzament al Centre de Formació Professional garantint una educació inclusiva, equitativa i de qualitat

Objectiu del projecte: Aquest projecte contribuirà a la millora en la resposta formativa que es dona a les joves d’Ouaga al Centre de Formació Professional, que van fundar els salesians. Aquest projecte permet ampliar el nombre d’inscripcions, millorant els equipaments i dotant de beques a aquelles joves que tenen especial dificultat per a accedir a […]

Objectiu del projecte:

Aquest projecte contribuirà a la millora en la resposta formativa que es dona a les joves d’Ouaga al Centre de Formació Professional, que van fundar els salesians. Aquest projecte permet ampliar el nombre d’inscripcions, millorant els equipaments i dotant de beques a aquelles joves que tenen especial dificultat per a accedir a la formació.

Les principals activitats del centre són fonamentalment de formació i suport a la inserció professional de les joves en els sectors següents: tall i costura, perruqueria, confecció de teixit tradicional, informàtica, classes de suport (francès i matemàtiques), activitats culturals i esportives, sortides educatives, congressos.

El reforç de la capacitat del centre i la millora de la formació estan plantejada principalment per a millorar la formació de les joves. Es realitzaran a més sensibilitzacions per a afavorir la participació i assistència de les joves.

Localitat:

Ouagadougou, Burkina Faso.

Data d’inici:

01/01/2022

Durada:

12 mesos

Contrapart local:

Salesiens de Don Bosco – Burkina Faso

Pressupost total:

10.610,96€

Població beneficiària:

302 Dones i 6 homes joves

Finançadors:

Relacionado

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Formant tècnicament i integral a joves bolivians/es dels Districtes Educatius del Municipi d’Independència i Tapacarí del Departament de Cochabamba.

Objetivo del proyecto:

El proyecto pretende empoderar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de mujeres indígenas de base y de organizaciones sociales para el logro de una autonomía económica e incidencia en la agenda pública de las mujeres de la región. Para lo cual el proyecto trabajará con mujeres de 3 comunidades fortaleciendo sus capacidades de producción de hortalizas, que contribuirá a la seguridad alimentaria a partir de la producción agroecológica.

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

El diàleg pel dret a l’educació traspassa fronteres

Un grup d’alumnes del programa d’alfabetització a Lomé (als centres Salesians de Gbényedzi, Akodessewa i de les Salesianes d’Ablogame) i el grup d’estudiants de francès de 1r de l’ESO de Salesians Campano, estableixen un vincle emotiu des de la distància física però des de la proximitat de les pantalles.