Objectiu del projecte

Contribuir a la construcció de societats igualitàries, pacífiques, justes, inclusives i resilients; a través de la desconstrucció d’estereotips de gènere, la promoció de relacions simètriques entre homes i dones, la valorització de les cures i de les masculinitats no sexistes.

A partir d’un procés formatiu, cada entitat participant, segons el context i el perfil de les persones amb qui treballa, es dissenyaran activitats concretes que els ajudin a treballar en pro de l’equitat de gènere, la comprensió de les causes estructurals de la discriminació contra les dones i com promoure la desconstrucció de rols. La sistematització d’aquestes activitats permetrà, juntament amb els materials del procés de formació, elaborar una estratègia didàctica que serà editada i difosa a diferents fòrums, espais educatius i socials. Algunes activitats pràctiques estaran encaminades a sensibilitzar la ciutadania i incidir a les comunitats de referència

Materials educatius

En aquest projecte s’ha treballat amb educadors i educadores de l’àmbit formal i no formal, així com amb joves mediadors i mediadores i població juvenil en general a partir de 12 anys.

Per tant, si treballeu en qualsevol d’aquests àmbits i amb població en aquestes edats, entre les activitats que recull aquest banc trobareu idees i recursos per treballar al voltant de la igualtat i el foment d’identitats no sexistes.

Campanya de comunicació

Hi participen

Amb el finançament de:

QUÈ ESTEM FENT?

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Generació G

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Som part del canvi

Change things

COL·LABORA ARA!

Perquè milers de joves de tot el món necessiten una educació de qualitat…
la teva col·laboració és imprescindible.