Aprèn en Prosocial. Impulsant en temps de postcovid-19 l’ApS amb enfocament de joventut i perspectiva de ciutadania global, com a metodologia per a la transformació de comunitats educatives i promoció igualitària de desenvolupament social sostenible

Objectiu del projecte: 6 centres amb suport d’ONGD i la universitat de Sevilla introduiran l’Aprenentatge per Servei (ApS)amb enfocament prosocial col·laborant amb entitats socials locals, partint de l’anàlisi de problemessocials rellevants, com la pandèmia per Covid19. Els ApS es realitzaran considerant l’EDH, GED(General Educational Development), sostenibilitat, l’enfocament de joventuts i enfocaments propis del’EpDCG promovent en […]

Objectiu del projecte:

6 centres amb suport d’ONGD i la universitat de Sevilla introduiran l’Aprenentatge per Servei (ApS)
amb enfocament prosocial col·laborant amb entitats socials locals, partint de l’anàlisi de problemes
socials rellevants, com la pandèmia per Covid19. Els ApS es realitzaran considerant l’EDH, GED
(General Educational Development), sostenibilitat, l’enfocament de joventuts i enfocaments propis de
l’EpDCG promovent en l’alumnat la implicació en la transformació social.
13 professors, 12 professores i 3 professores de la universitat de Sevilla milloraran els seus
coneixements sobre ApS així com l’avaluació amb una formació inicial. Juntament amb un total de
365 nois alumnes i 327 noies alumnes de diverses etapes educatives analitzaran, dissenyaran,
executaran i avaluaran els ApS realitzats, fent una formació en la pràctica.
S’organitzarà un «Reconeixement ApS prosocial» per a visualitzar a al territori andallús les bones
pràctiques en ApS amb enfocaments treballats. Construcció col·lectiva i difusió de materials
formatius d’ApS prosocial per a docents i famílies.

Localitat:

Carmona, Còrdova, Huelva, La Palma del Condado (Huelva), Màlaga, Montilla (Còrdova) i Sevilla.

Data d’inici:

01 gener 2022

Durada:

1 any i 5 mesos

Pressupost total:

87.077 €

Població beneficiària:

365 nois alumnes i 327 noies alumnes (692 joves).
12 homes i 35 dones estudiants d’universitat.
20.000 persones, entre 24 i 64 anys per mitjà de la difusió.

Finançadores:OTRAS FORMAS DE COLABORAR

¿QUIÉRES ESTAR INFORMADO?

QUÈ ESTEM FENT?

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Generació G

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Som part del canvi

Change things

Relacionado