Comunitats educatives promotores de cultura de pau que incideixen en la prevenció dels discursos d’odi des del foment de processos de resiliència i transformació social en una Andalusia post Covid19, en coherència amb l’agenda 2030 i l’ODS 16

Objectiu del projecte: S’espera contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, inclusives i resilients, compromeses amb l’equitat i la defensa dels DDHH per a l’erradicació dels discursos d’odi des d’enfocament d’Educació per a la Ciutadania Global (EPDCG) en coherència amb l’Agenda 2030 i l’ODS 16. A partir del treball (amb joves i educadors) de 6 institucions […]

Objectiu del projecte:

S’espera contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, inclusives i resilients, compromeses amb l’equitat i la defensa dels DDHH per a l’erradicació dels discursos d’odi des d’enfocament d’Educació per a la Ciutadania Global (EPDCG) en coherència amb l’Agenda 2030 i l’ODS 16. A partir del treball (amb joves i educadors) de 6 institucions educatives, que participaran en un procés de formació i millora de les seves competències, s’elaborarà —en un procés de construcció col·lectiva— una nova eina pedagògica per a la prevenció dels discursos de l’odi i el desenvolupament del pensament crític que contempli un enfocament de prevenció adequat i eficaç (millorant la resiliència), propiciant intervencions transformadores. A més, es desenvoluparà una campanya de comunicació per al canvi social que visibilitzi estratègies contrahegemòniques d’acció i mobilització amb l’objectiu d’actuar en la defensa dels DDHH, la diversitat i l’ús responsable de les xarxes socials.

Localitat:

Algeciras, La Roda de Andalucía, Sevilla, Antequera, Huelva, Morón de la Frontera, Montilla

Pressupost total:

85.325 € 

Població beneficiària:

2.229 persones: 1.120 dones i 1.109 homes

Finançadores:


OTRAS FORMAS DE COLABORAR

¿QUIÉRES ESTAR INFORMADO?

QUÈ ESTEM FENT?

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Generació G

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Som part del canvi

Change things

Relacionado

Joves per a l’Economia Social i Solidària (ESS) i la Banca Ètica

Joves per a l’Economia Social i Solidària (ESS) i la Banca Ètica

Objetiu del projecte: El projecte té com a eix principal el desenvolupament sostenible mitjançant sensibilitzar, conscienciar i treballar actituds de consum responsable, economia sostenible, solidària i ètica, basada en els drets humans i la perspectiva de gènere. A...

Relatòries de vida en femení

Relatòries de vida en femení

Objectiu del projecte:
Aquest projecte gira entorn del testimoniatge d’un grup de dones de Zway (Etiòpia) en procés de formació i inserció laboral. A partir de les seves històries, l’alumnat de secundària, seguint la metodologia d’aprenentatge servei (ApS) treballa sobre la vulneració de drets humans i el treball per als ODS. Amb les reflexions i les conclusions s’elabora un producte de sensibilització per a la resta de l’escola i de la població, en clau de drets humans i la perspectiva de gènere.