“Desmunta la teva cara Hater: impulsant una ciutadania promotora de Cultura de Pau des de la prevenció dels discursos d’odi y el foment de la resiliència”

Objectiu del projecte: El projecte té com a objectiu contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, sostenibles, resilients,compromeses amb l’equitat i la defensa dels DDHH per a l’erradicació dels discursos d’odi des del’enfocament d’Educació per a la Ciutadania Global (EPDCG), en coherència amb l’Agenda 2030 i elODS. A partir del treball (amb joves i educadors/es) de […]

Objectiu del projecte:

El projecte té com a objectiu contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, sostenibles, resilients,
compromeses amb l’equitat i la defensa dels DDHH per a l’erradicació dels discursos d’odi des de
l’enfocament d’Educació per a la Ciutadania Global (EPDCG), en coherència amb l’Agenda 2030 i el
ODS. A partir del treball (amb joves i educadors/es) de 7 entitats, que participaran en un procés de
formació i millora de les seves competències, s’elaborarà —en un procés de construcció col·lectiva—
una nova eina pedagògica per a la prevenció dels discursos de l’odi i pel desenvolupament del
pensament crític, que contempli un enfocament de prevenció adequat i eficaç (millorant la
resiliència), propiciant intervencions transformadores. A més, es desenvoluparà una campanya de
comunicació per al canvi social que visibilitzi estratègies contrahegemòniques d’acció i mobilització
amb l’objectiu d’actuar en la defensa dels DDHH, la diversitat i l’ús responsable de les xarxes socials.

Localitats:

  • Badajoz
  • Mèrida
  • Puebla de la Calzada

Data d’inici:

01/09/22

Durada:

1 any

Pressupost total:

85.325 €

Població beneficiària:

Dones i homes

Financiadores:


OTRAS FORMAS DE COLABORAR

¿QUIÉRES ESTAR INFORMADO?

QUÈ ESTEM FENT?

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Generació G

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Som part del canvi

Change things

Relacionado