Estudi sobre la intervenció educativa en la prevenció dels discursos d’odi i intolerància. Propostes d’ actuació per a la construcció de comunitats promotores de Cultura de Pau, en el marc de l’Agenda 2030

Objectiu del projecte: El projecte espera contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, inclusives i resilients, compromeses amb l’equitat i la defensa dels DDHH per a l’erradicació dels discursos d’odi des d’enfocament d’Educació per a la Ciutadania Global (EPDCG) en coherència amb l’Agenda 2030 i l’ ODS (Objectius de Desenvelopament Sostenible) 16 a partir del desenvolupament […]

Objectiu del projecte:

El projecte espera contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, inclusives i resilients, compromeses amb l’equitat i la defensa dels DDHH per a l’erradicació dels discursos d’odi des d’enfocament d’Educació per a la Ciutadania Global (EPDCG) en coherència amb l’Agenda 2030 i l’ ODS (Objectius de Desenvelopament Sostenible) 16 a partir del desenvolupament d’una recerca tendent a avaluar intervencions educatives que s’estan desenvolupant a Espanya des de 2014 en la prevenció dels discursos d’odi i intolerància.
Partim de la hipòtesi que les intervencions realitzades des de l’enfocament de joventut i de prevenció dirigits al desenvolupament de la resiliència són les que promouen el canvi d’actituds.
Des d’una aproximació combinada de metodologia quantitativa i qualitativa i amb un diagnòstic sensible al gènere, està prevista la creació d’una eina d’anàlisi que permeti a les entitats que treballen en EpD (Educació pel Desenvolupament) millorar les seves intervencions i promoure actuacions realment transformadores.

Localitat:

Andalusia

Data d’inici:

01/02/22

Durada:

24 mesos

Pressupost total:

Població beneficiària:

95 persones: 50 dones i 45 homes

Financiadores:

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

¿QUIÉRES ESTAR INFORMADO?

QUÈ ESTEM FENT?

#DimeMadreTierra

#SiguesPartdelCanvi

#Activatumodofriendly

#ImpulsaEcosocial

Generació G

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Som part del canvi

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Change things

Relacionado