Estudi sobre la intervenció educativa en la prevenció dels discursos d’odi i intolerància. Propostes d’ actuació per a la construcció de comunitats promotores de Cultura de Pau, en el marc de l’Agenda 2030

Objectiu del projecte: El projecte espera contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, inclusives i resilients, compromeses amb l’equitat i la defensa dels DDHH per a l’erradicació dels discursos d’odi des d’enfocament d’Educació per a la Ciutadania Global (EPDCG) en coherència amb l’Agenda 2030 i l’ ODS (Objectius de Desenvelopament Sostenible) 16 a partir del desenvolupament […]

Objectiu del projecte:

El projecte espera contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, inclusives i resilients, compromeses amb l’equitat i la defensa dels DDHH per a l’erradicació dels discursos d’odi des d’enfocament d’Educació per a la Ciutadania Global (EPDCG) en coherència amb l’Agenda 2030 i l’ ODS (Objectius de Desenvelopament Sostenible) 16 a partir del desenvolupament d’una recerca tendent a avaluar intervencions educatives que s’estan desenvolupant a Espanya des de 2014 en la prevenció dels discursos d’odi i intolerància.
Partim de la hipòtesi que les intervencions realitzades des de l’enfocament de joventut i de prevenció dirigits al desenvolupament de la resiliència són les que promouen el canvi d’actituds.
Des d’una aproximació combinada de metodologia quantitativa i qualitativa i amb un diagnòstic sensible al gènere, està prevista la creació d’una eina d’anàlisi que permeti a les entitats que treballen en EpD (Educació pel Desenvolupament) millorar les seves intervencions i promoure actuacions realment transformadores.

Localitat:

Andalusia

Data d’inici:

01/02/22

Durada:

24 mesos

Pressupost total:

Població beneficiària:

95 persones: 50 dones i 45 homes

Financiadores:

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

¿QUIÉRES ESTAR INFORMADO?

QUÈ ESTEM FENT?

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Generació G

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Som part del canvi

Change things

Relacionado