Som part del canvi

Objectiu del projecte: El projecte vol incorporar l’Educació per a la Justícia Global (EpJG) i la Solidaritat a la comunitateducativa de l’escola Salesians Sant Boi a través de la metodologia Aprenentatge Servei (ApS) i desde l’enfocament de joventuts i drets humans, per a posar a la joventut en el centre de la intervenció ique sigui […]

Objectiu del projecte:

El projecte vol incorporar l’Educació per a la Justícia Global (EpJG) i la Solidaritat a la comunitat
educativa de l’escola Salesians Sant Boi a través de la metodologia Aprenentatge Servei (ApS) i des
de l’enfocament de joventuts i drets humans, per a posar a la joventut en el centre de la intervenció i
que sigui la protagonista del canvi. Es vol desenvolupar la mirada crítica cap a les causes i
conseqüències de les desigualtats globals i la relació que tenen els impactes locals sobre la
globalitat del món, per a promocionar la Justícia Global. Mitjançant la reflexió i la recerca l’alumnat
dissenyarà un servei que respongui a les seves preocupacions i necessitats, desengranadas fins a
trobar el dret que s’està vulnerant, a nivell local i global i contribuir a la seva recuperació i protecció. A
nivell comunitari es promourà la capacitació del professorat perquè l’EpJG i la Solidaritat es col·loqui
de manera transversal en les activitats i matèries de l’escola, i es convidarà la comunitat educativa i l’
administració pública a formar part del procés de reflexió i d’aprenentatge perquè tots i totes som
part del canvi.

Localitat:

Sant Boi de Llobregat

Data d’inici:

01/09/22

Durada:

12 mesos

Pressupost total:

7873,16 €

Població beneficiària:

15 joves i 630 alumnes

Finançadores:

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

¿QUIÉRES ESTAR INFORMADO?

QUÈ ESTEM FENT?

#DimeMadreTierra

#SiguesPartdelCanvi

#Activatumodofriendly

#ImpulsaEcosocial

Generació G

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Som part del canvi

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Change things

Relacionado