Som part del canvi

Objectiu del projecte: El projecte vol incorporar l’Educació per a la Justícia Global (EpJG) i la Solidaritat a la comunitateducativa de l’escola Salesians Sant Boi a través de la metodologia Aprenentatge Servei (ApS) i desde l’enfocament de joventuts i drets humans, per a posar a la joventut en el centre de la intervenció ique sigui […]

Objectiu del projecte:

El projecte vol incorporar l’Educació per a la Justícia Global (EpJG) i la Solidaritat a la comunitat
educativa de l’escola Salesians Sant Boi a través de la metodologia Aprenentatge Servei (ApS) i des
de l’enfocament de joventuts i drets humans, per a posar a la joventut en el centre de la intervenció i
que sigui la protagonista del canvi. Es vol desenvolupar la mirada crítica cap a les causes i
conseqüències de les desigualtats globals i la relació que tenen els impactes locals sobre la
globalitat del món, per a promocionar la Justícia Global. Mitjançant la reflexió i la recerca l’alumnat
dissenyarà un servei que respongui a les seves preocupacions i necessitats, desengranadas fins a
trobar el dret que s’està vulnerant, a nivell local i global i contribuir a la seva recuperació i protecció. A
nivell comunitari es promourà la capacitació del professorat perquè l’EpJG i la Solidaritat es col·loqui
de manera transversal en les activitats i matèries de l’escola, i es convidarà la comunitat educativa i l’
administració pública a formar part del procés de reflexió i d’aprenentatge perquè tots i totes som
part del canvi.

Localitat:

Sant Boi de Llobregat

Data d’inici:

01/09/22

Durada:

12 mesos

Pressupost total:

7873,16 €

Població beneficiària:

15 joves i 630 alumnes

Finançadores:

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

¿QUIÉRES ESTAR INFORMADO?

QUÈ ESTEM FENT?

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Generació G

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Som part del canvi

Change things

Relacionado