Som part del canvi

Objectiu del projecte: El projecte vol incorporar l’Educació per a la Justícia Global (EpJG) i la Solidaritat a la comunitateducativa de l’escola Salesians Sant Boi a través de la metodologia Aprenentatge Servei (ApS) i desde l’enfocament de joventuts i drets humans, per a posar a la joventut en el centre de la intervenció ique sigui […]

Objectiu del projecte:

El projecte vol incorporar l’Educació per a la Justícia Global (EpJG) i la Solidaritat a la comunitat
educativa de l’escola Salesians Sant Boi a través de la metodologia Aprenentatge Servei (ApS) i des
de l’enfocament de joventuts i drets humans, per a posar a la joventut en el centre de la intervenció i
que sigui la protagonista del canvi. Es vol desenvolupar la mirada crítica cap a les causes i
conseqüències de les desigualtats globals i la relació que tenen els impactes locals sobre la
globalitat del món, per a promocionar la Justícia Global. Mitjançant la reflexió i la recerca l’alumnat
dissenyarà un servei que respongui a les seves preocupacions i necessitats, desengranadas fins a
trobar el dret que s’està vulnerant, a nivell local i global i contribuir a la seva recuperació i protecció. A
nivell comunitari es promourà la capacitació del professorat perquè l’EpJG i la Solidaritat es col·loqui
de manera transversal en les activitats i matèries de l’escola, i es convidarà la comunitat educativa i l’
administració pública a formar part del procés de reflexió i d’aprenentatge perquè tots i totes som
part del canvi.

Localitat:

Sant Boi de Llobregat

Data d’inici:

01/09/22

Durada:

12 mesos

Pressupost total:

7873,16 €

Població beneficiària:

15 joves i 630 alumnes

Finançadores:

OTRAS FORMAS DE COLABORAR

¿QUIÉRES ESTAR INFORMADO?

QUÈ ESTEM FENT?

Aprende en prosocial.

Joves pel bé comú.

Aquest projecte aspira a aconseguir que les persones joves siguin un model de transformació social a les seves comunitats, afavorint que persones de totes les edats i sectors socials repliquin el seu desenvolupament de valors prosocials.

Genera igualdad.

Homes i dones per la igualtat de gènere.

Aquest projecte aspira a aconseguir que les persones joves siguin un model de transformació social a les seves comunitats, afavorint que persones de totes les edats i sectors socials repliquin el seu desenvolupament de valors prosocials.

Desmonta tu lado Hater.

Activeu el mode friendly.

Impulsant una ciutadania promotora de cultura de pau des de la prevenció dels discursos d'odi i el foment de la resiliència que té com a objectiu contribuir a fomentar societats pacífiques, justes, sostenibles, resilients.

Juegos que cambian el mundo.

desde los ODS.

En aquest projecte, diferents grups de joves desenvolupen processos educatius que afavoreixin la construcció d'una ciutadania global a través d'estratègies de construcció de jocs.

#juegosquecambianelmundo

Construint ciutadania global per a la transformació social des de l'enfocament de DDHH i l'aprenentatge basat en jocs (ABJ).

Diversiando.

Joves per alfabetització intercultural.

Té com a finalitat construir societats inclusives, pacífiques, justes i resilients, compromeses amb la defensa dels drets humans a través del desenvolupament d'identitats cíviques en coherència amb l'Agenda 2030 per a la reducció de conductes discriminatòries.

Sense filtres

Prevenció de les violències de gènere.

El projecte Sense Filtres vol fer entendre les persones participants com la desigualtat per qüestions de gènere són presents al nostre entorn emmarcant-la en la defensa dels drets humans.

Change things.

Interconnectats per transformar les RRSS cap a una ciutadania global.

Està emmarcat en l´Estratègia de l´ONU sobre el Discurs d´Odi i com a eix central contempla la promoció d´una Ciutadania Global Digital responsable per prevenir els discursos de l´odi i la desinformació que han proliferat.

Desmonta tu lado Hater.

Activeu el mode friendly.

A partir de la feina amb joves, educadors i educadores de 6 institucions educatives, s'elabora una nova eina pedagògica per a la prevenció dels discursos de l'odi i el desenvolupament del pensament crític

#Jocspelclima

Gamificació per al canvi amb perspectiva ecosocial i enfocaments de DDHH, de joventuts i de gènere pretén que els joves es converteixin en agents transformadors exercint el seu dret a habitar el planeta mitjançant l'aprenentatge basat en la construcció de jocs i la gamificació.

#DesenredalOdi

Espirals solidàries transformadores que impulsen l’exercici d’una ciutadania digital positiva compromesa amb els Drets Humans i l’equitat de gènere

Cap a una xarxa positiva.

Promovent una ciutadania global digital positiva davant dels discursos d'odi, en el marc de l'agenda 2030 i des d'un enfocament de drets humans, busca promoure a la població valenciana la sensibilització per a l'exercici d'una ciutadania digital positiva, integrant l'enfocament d'educació per a la ciutadania glob

Juegos que cambian el mundo.

Joves per la transformació social a través de processos de gamificació.

Relacionado

Cap a una xarxa positiva II: sensibilitzant espais educatius per a la prevenció de discursos d’odi amb enfocament global local en el marc de l’Agenda 2030 i la defensa dels DD.HH.

Cap a una xarxa positiva II: sensibilitzant espais educatius per a la prevenció de discursos d’odi amb enfocament global local en el marc de l’Agenda 2030 i la defensa dels DD.HH.

Objectiu del projecte:

L’objectiu del projecte és sensibilitzar i formar la ciutadania valenciana general, amb una atenció especial a la població d’entre 15 i 40 anys, en relació a la prevenció dels discursos d’odi per promoure l’exercici d’una ciutadania que respecti els drets humans als diferents entorns. Per això, es dissenyen tres activitats.