Objectiu del projecte

Aquest projecte busca millorar la consciència ecològica de comunitats participants amb la creació d’una guia mediambiental comparada o ecoguia entre 3 centres educatius d’ Andalusia i 3 centres de Cochabamba-Bolívia . L’ecoguia recollirà informació que influeixen a l’entorn sobre els factors físics, químics, biològics i culturals, i, amb especial atenció, al rol de les dones a cada comunitat educativa. S’hi posarà èmfasi en la diversitat cultural i ecològica entre les dues zones, així com en els reptes comuns que totes dues afronten davant del canvi climàtic .

A més, aquesta investigació, com a part d’un procés educatiu d’ Aps , servirà de base per desenvolupar propostes locals per afrontar els riscos mediambientals detectats a 8 centres. Finalment, per tal de testejar el valor didàctic de l’ecoguia, estarà acompanyada d’una exposició i un procés de difusió servirà com a punt per al desenvolupament de noves iniciatives d’educació ambiental a altres comunitats d’Andalusia.

Hi participen

Col·laboren

Finança

QUÈ ESTEM FENT?

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Generació G

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Som part del canvi

Change things

COL·LABORA ARA!

Perquè milers de joves de tot el món necessiten una educació de qualitat…
la teva col·laboració és imprescindible.