Objectiu del projecte

El projecte Comunitats educatives promotores de cultura de pau que incideixen en la prevenció dels discursos d’odi des del foment de processament de resiliència i transformació social en una Andalusia post covid19, en coherència amb l’agenda 2030 i l’ODS 16 vol promoure la cultura de pau i fomentar societats pacífiques, justes, inclusives i resilients, compromeses amb l’equitat i la defensa dels drets humans per a eradicar els discursos d’odi.

A partir del treball amb joves, educadors i educadores de 6 institucions educatives, s’elabora una nova eina pedagògica per a la prevenció dels discursos de l’odi i el desenvolupament del pensament crític, que prevegi un enfocament de prevenció adequat i eficaç, millorant la resiliència i propiciant intervencions transformadores.

 

WEBINAR DEL PROJECTE

Banc de recursos #Desmontatuladohater

Aquest banc de recursos busca oferir eines que ajudin a crear comunitats educatives que promoguin la cultura de pau. S´ha dissenyat amb la col·laboració de persones expertes en el treball del desenvolupament de la Cultura de pau i que pertanyen a una àmplia diversitat d´entitats amb perspectiva educativa.

El conjunt de les seves activitats us ajudarà a prevenir els discursos d’odi, així com a desenvolupar processos de resiliència personal i comunitària des d’una perspectiva de transformació social.

Campanya de Comunicació

A través d’aquesta campanya de comunicació a les xarxes socials volem promoure una cultura de pau ia conscienciar per desmuntar el nostre «costat hater» i visibilitzar altres maneres d’actuar davant dels conflictes.

#DesmontaTuLadoHater

Amb el finançament de

QUÈ ESTEM FENT?

#DesenredalOdi

Jocs per la cultura de pau

Desmonta tu lado Hater

Generació G

Juegos que cambian el mundo desde los ODS

Genera igualdad

Diversiando

Sense filtres

Desmonta tu lado Hater

Aprende en prosocial

#juegosquecambianelmundo

#Jocspelclima

Cap a una xarxa positiva

Som part del canvi

Change things